RETNINGSLINJER

Retningslinjer og hygiejneregler

Al træning foregår på eget ansvar.
Unge under 14 år må ikke benytte maskinerne.
Har du en vågen baby med, skal babyen konstant være under opsyn.
For din sikkerhed, skal alle medlemmer vide, hvordan maskinerne benyttes.
Der kan bestilles en gratis instruktion.
Dit adgangskort er personligt.
Alle medlemmer skal tjekke ind med deres adgangs chip, også selvom I kommer flere samlet.
Ved glemt kort ret henvendelse til personalet.
Tasker, udendørsfodtøj, overtøj m.v. skal anbringes i omklædningsrum.
Ryd op efter dig selv.
Forlad centret som du gerne selv vil modtage det.
Sæt vægtskiver på plads, smid papir i affaldsspand.
Enhver form for doping medfører øjeblikkelig bortvisning og ophør af medlemskab.
Der må ikke trænes i bar overkrop.

Hygiejne

Hjælp os med at holde centret rent. Træn kun i indendørs fodtøj, for at opretholde en god hygiejne. Benyt vore flasker med sprit til at rengøre maskinerne efter brug. Madvarer og alkohol må ikke medbringes i fitness. Du bliver meget sjældent syg af bakterier fra et fitnesscenter. Bakterier overføres via vand, jord, mad eller colibakterier. Du bliver således ikke syg af at gå i fitness, da der ingen madvarer findes i et fitnesscenter.
Vask hænder efter toiletbesøg.

Antidoping

Søften Kultur og Idrætscenter tager afstand til doping. Doping accepteres ikke. Enhver form for salg eller indtagelse af vækstfremmende præparater – doping – medfører øjeblikkelige bortvisning og medfører straks politianmeldelse.
Læs mere på: Anti Doping Danmark
Læs Anti Doping Danmarks folder: Klik her