Om os

Søften har over de seneste år være i kraftig vækst og med de nuværende planer for udbygning i området, vil denne vækst forsætte i de kommende år. Derfor vil der også fremover blive en større efterspørgsel af kultur- og idrætsfacilliter i Søften.

Idéen er, at skabe et samlingspunkt (Søften Kultur- og Idrætscenter) for både de kulturelle og de idrætsmæssige aktiviteter i Søften, med udgangspunkt i den nuværende Præstemarkhal.

Bestyrelsen har i samarbejde med Favrskov kommune, undersøgt mulighederne for, at vi kan overtage den nuværende Præstemarkhal, hvilket har medført, at vi 1. maj 2013 overtog ansvaret for driften af hallen.

Den 12. juni 2013 offentliggjorde byrådet, at de vil bevilge 17 af de 21 mio. kr. mio. kr. til etablering af en hal 2 og udbygge centret med Caféteria, Fitnesscenter og mødelokaler.

Der blev i august 2013 nedsat et byggeprogramudvalg, som skulle beskrive hvordan det nye center skal se ud og nedenfor ses de skitser der danner rammer for det nye center.

Den 24. juni 2014 godkendte byrådet den endelige anlægsbevilling, hvorved byggeriet kan sendes i licitation.

Den 12. blev der indleveret licitationsbud og Hvorslev Byggefirma A/S er blevet valgt som hoved entreprenør.

Den 25. april 2015 var der første spadestik på byggeriet.

I løbet af foråret og hen over sommeren blev der taget godt fat. Først skulle meget af den gamle jord fjernes og så gik det opad.

Der blev afholdt rejsegilde den 7. september 2015.

Den 30. april 2016 blev centret indviet

Det næste færdige center

Sponsorer