Medlemskabet kan ikke købes online (af administrative årsager), men kan købes/oprettes ved at henvende sig på steffen@skic.dk.